Zielona energia w gospodarstwie

Od 25 stycznia 2024 r. zainteresowani inwestowaniem w biogazownie rolnicze, mikroinstalacje produkujące energię z promieniowania słonecznego czy rozwiązania poprawiające efektywność energetyczną gospodarstw mogą ubiegać się o przyznanie wsparcia. Pomoc pochodzi z funduszy Unii Europejskiej w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (PS WPR). O dofinansowanie na inwestycje w zakresie odnawialnych źródeł energii i poprawy efektywności energetycznej będą mogli ubiegać się wpisani do ewidencji producentów rolnicy, którym m.in. w 2023 roku […]

Zielona energia w gospodarstwie

Planowana data uruchomienia naboru była kilkakrotnie przesuwana, najnowsza wersja harmonogramu przyjmowania wniosków z PS WPR 2023–2027 przewiduje, że nabór na inwestycje w gospodarstwach rolnych w zakresie OZE i poprawy efektywności energetycznej ruszy 25 stycznia 2024 roku, a wnioski będzie można składać do 23 lutego 2024 roku. Rolnicy zainteresowani inwestycjami w biogazownie rolnicze, instalacje fotowoltaiczne czy magazyny energii będą mogli uzyskać dofinansowanie w […]

Program ” Czyste Powietrze” – zmiany 2023

Od 3 stycznia 2023 r. rusza nowa wersja programu „Czyste Powietrze”! Czyste Powietrze: jakie zmiany od 3 stycznia 2023 r.? Wyższe progi dochodowe, niemal dwukrotnie wyższe dofinansowanie, urealnienie kosztów jednostkowych to główne zmiany, które mają zachęcić Polaków do głębokiej termomodernizacji wraz z wymianą źródła ciepła. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wraz z Ministerstwem […]

Dofinansowanie dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych na Fotowoltaikę od 1 lutego 2023

Dofinansowanie dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych na Fotowoltaikę od 1 lutego 2023 Ministerstwo Rozwoju i Technologii wprowadza kolejne rozwiązanie zachęcające do stosowania odnawialnych źródeł energii (OZE), w tym fotowoltaiki w Polsce. To prosument lokatorski dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych. Będzie można odzyskać 100% wartości energii przekazanej do systemu energetycznego i otrzymać 50% dofinansowania na instalację […]

Zasada działania pompy ciepła – ABC

DZIAŁANIE POMPY CIEPŁA POLEGA NA PRZEKAZANIU DO INSTALACJI GRZEWCZEJ BUDYNKU ENERGII CIEPLNEJ DOSTĘPNEJ W JEGO OTOCZENIU, ZMAGAZYNOWANEJ W ZIEMI, WODZIE LUB POWIETRZU. Działanie pompy ciepła polega na przekazaniu do instalacji grzewczej budynku energii cieplnej dostępnej w jego otoczeniu, zmagazynowanej w ziemi, wodzie lub powietrzu. Przeważającą część ciepła do ogrzewania pobiera ona z otoczenia budynku, nazywanego źródłem […]

Czy ceny pomp ciepła spadną? Dlaczego instalacja pompy ciepła jest taka droga?

W kwestii pomp ciepła wszystkie niezależne opracowania są jednoznaczne i żadne z nich nie poddaje w wątpliwość sensu instalowania pomp ciepła jako ogrzewania w domach. W Polsce i na zachodzie masowo instalowane są pompy ciepła, a temu zjawisku towarzyszy znaczny wzrost ich cen. Marek Miara z Instytutu Fraunhofera tłumaczy w wywiadzie dla wyborcza.biz z czego […]

Pompy ciepła -ponad dwukrotny wzrost sprzedaży powietrznych pomp ciepła

Źródło: portpc.pl BADANIE RYNKOWE PORT PC: PONAD DWUKROTNY WZROST SPRZEDAŻY POWIETRZNYCH POMP CIEPŁA W I POŁ. 2022 ROKU! W I PÓŁROCZU 2022 R. NA POLSKIM RYNKU POMP CIEPŁA TYPU POWIETRZE-WODA ODNOTOWANO WZROST SPRZEDAŻY O 133% W PORÓWNANIU Z I PÓŁROCZEM 2021 R. WZROST CAŁEGO POLSKIEGO RYNKU POMP CIEPŁA W TYM OKRESIE WYNIÓSŁ 86%, A RYNKU POMP […]

Na rynku brakuje paneli fotowoltaicznych.

Globalny rynek fotowoltaiki w ostatnich miesiącach przeżywa trudny okres wywołany problemami z dostępnością poszczególnych komponentów do budowy instalacji. Na taką sytuację mają wpływ takie czynniki jak niedobór surowców, drożejące ceny transportu oraz stale rosnący popyt na falowniki i panele PV, za którym nie nadąża przemysł PV. Polskie firmy specjalizujące się w budowie instalacji fotowoltaicznych zgodnie […]

FoxESS wprowadza magazyny energii!

Gigant w produkcji falowników fotowoltaicznych, kładący duży nacisk na systemy magazynowania energii, wprowadza na polski rynek wysoce zaawansowane i uniwersalne urządzenia będące odpowiedzią na dużą liczbę zapytań o magazynowanie energii dla małych i średnich instalacji fotowoltaicznych. Tendencja ta jest również szczególnie wspierana przez Unię Europejską, która stawia sobie za cel zbudowanie ogólnoeuropejskiej sieci domowych magazynów […]